vietads
thiết kế website

Phẩm Chất Của Người Lãnh Đạo - VietAds?

  • Lượt xem: 991 (View) | Ngày tạo 16-11-2016 23:05
  • Đánh giá: (5 ★ trên 1 đánh giá)

Để điều hành doanh nghiệp giỏi và tạo tấm gương cho nhân sự noi theo, người lãnh đạo cần có một số tố chất sau?


MỘT SỐ TỐ CHẤT NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN CÓ TẠI VIETADS?

1. Gặp trái ngang mà không nổi giận.

2. Rơi vào nguy biến mà không kinh hãi.

3. Biết là kẻ xấu mà không phân biệt đối xử - dùng ân báo oán.

4. Biết sử dụng mọi nguồn lực hiện có để thúc đẩy phát triển.

5. Ngôn từ là sức mạnh, lời nói phải được cân nhắc thấu tình đạt lý.

6. Không cần nhiều người, chỉ cần ổn định và hiệu quả.

7. Thất bại luôn ẩn chứa trong thành công, bởi vậy không bao giờ là đích cả!

CEO VietAds - Trần Quốc Hùng

Bạn có những thắc mắc về quảng cáo không biết hỏi ai? Bạn có thể Click vào đăng ký dưới đây!
VietAds sẽ liên hệ lại với bạn để giải đáp những thắc mắc, cũng như tư vấn cho bạn về
dịch vụ quảng cáo Online trong ngày!

Đăng ký quảng cáo online
tố chất lãnh đạo phẩm chất lãnh đạo tính cách lãnh đạo phẩm chất người lãnh đạo tố chất người lãnh đạo

Danh mục tiêu biểu:

quảng cáo google adwordsHỏi Đáp Google Adwords

Quảng Cáo Facebook