Để phục vụ khách hàng tốt nhất, nhân viên kinh doanh VietAds cần nhớ rõ 15 điều sau.