Lý thuyết về vụ nổ big bang nhanh chóng được lan rộng cho đến ngày hôm nay, có vai trò không nhỏ trong việc giải thích về nguồn gốc ra đời của vật chất.Quảng Cáo Facebook