vietads

Chủ đề cho ví dụ về thời tiết và khí hậu


Khí Hậu Là Gì? Tìm Hiểu Về Khí Hậu Là Gì?

Các yếu tố chính của khí hậu bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, áp suất khí quyển, các hiện tượng xảy ra trong khí quyển và nhiều yếu tố khí tượng khác trong khoảng thời gian dài ở một vùng, miền xác định.