vietads

Chủ đề inbox mobile là gì

Đánh giá: (5 ★ trên 1 đánh giá)

Inbox là gì? Nghĩa của từ Inbox là gì?

Inbox theo từ điển Anh - Việt là trong hộp. Theo thuật ngữ Inbox trong Email là "Hộp thư đến", trong mạng xã hội Facebook, Twitter, Linkedin thì nó là "gửi tin nhắn riêng"

quảng cáo google adwordsHỏi Đáp Google Adwords

Liên h?
X