vietads

Chủ đề nghệ thuật


Nghệ Thuật Là Gì? Tìm Hiểu Nghệ Thuật Là Gì?

Nghệ thuật là tập hợp của những cái hay cái khó, được con người thưởng thức qua các giác quan và cảm nhận, qua các kĩ năng ,kỹ xảo,và trình độ vượt xa so với mức bình thường.