vietads

Chủ đề thanh toán paypal


Paypal là gì? Sử dụng thẻ Paypal như thế nào?

PayPal là một loại cổng thanh toán trực tuyến trên mạng Internet nhằm hỗ trợ người dùng cho việc thanh toán, chuyển tiền trên mạng và PayPal cũng được xem như là một bên trung gian trong quá trình giao dịch của bạn.