vietads

Chủ đề văn học


Văn Học Là Gì? Tìm Hiểu Về Văn Học Là Gì?

Văn học dân gian là những tác phẩm do nhân dân sáng tác nhằm phục vụ cho những sinh hoạt khác nhau của đời sống cộng đồng và được lưu truyền theo hình thức truyền miệng.