Ở Việt Nam số lượng người ăn chay ngày càng nhiều, nhất là vào ngày mồng một và ngày rằm. Vào hai ngày đó người Việt đi chùa cầu Phật và ăn chay sám hối cầu mong những điều tốt lành nhất đối với gia đình. Có rất nhiều trường phái ăn chay khác nhau nhưng tựu chung lại thì đó đều xuất phát từ tấm lòng nhân hậu, từ -bi-hỉ-xả của con người.