Trong bài viết nàyvietadsgroup.vn sẽ giải thích cho các bạn khái niệm block là gì trong facebook? Tác dụng của việc block người khác trên facebook và hiệu quả to lớn của block mang lại khi bạn đang ghét cay ghét đắng một ai đó.