Ảo thuật đường phố là một phần của ảo thuật, khác với ảo thuật sân khấu những tiết mục ảo thuật đường phố không cần sân khấu lớn, được chuẩn bị cầu kỳ mà nó diễn ra ngay trên đường phố(street).