Công ty chủ quản của Ghiền Mì Gõ, FapTV, Phim Cấp 3 là Big Cat, một công ty startup tại Việt. Big Cat chuyên về video online, được AIG mua lại hồi tháng cuối tháng 10/2016.