Một phiên bản công cộng 1.10 cho OS X đã được phát hành cùng với một bản Network Edition thương mại.CCleaner có trên các thư mục phần mềm khác nhau như Softonic, Softpedia, FileHippo, 01Net, nơi mà nó đã được tải về hơn 1,5 tỷ lần. CCleaner đã được xem xét bởi Chip.de, TechRadar, PC Magazine, TechRepublic