CCO là giám đốc đứng đầu bộ phận kinh doanh của một công ty hoặc tập đoàn lớn. Khả năng quan trọng nhất mà một CCO cần có và luôn tinh tường là khả năng về truyền thông - giao tiếp. Những kỹ năng khai thác thông tin, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, sự am hiểu về cách thức, các nguyên tắc là rất quan trọng trong truyền thông.