Trang tổng quan (Dashboard) giúp SEOer xem báo cáo chỉ trong một nhấp chuột và giúp giảm bớt khó khăn khi phân tích dữ liệu.