Nó trở thành luật vào ngày 21-8-1998 khi được quốc hội và tổng thống lúc đó là ông Bill Clinton kí xác nhận thông qua. Bộ luật này nhanh chóng trở thành nền móng cho các định nghĩa về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới.