Làm thế nào để đăng ký dịch vụ trên VietAds?

Tôi có thể dùng nhiều mẫu email trong 1 chiến dịch không?

Khi thuê dịch vụ thiết kế email của VietAds, tôi cần phải chuẩn bị?