Một tính năng vô cùng hữu ích với bạn tại zing TV và tính năng Quan Tâm bạn không thể bỏ qua lợi ích của nó được, tính năng này sẽ giúp cho bạn quản lý các chương trình mà bạn muốn theo dõi.