Thực chất thì Direct Marketing có sự khác biệt rất lớn so với các hình thức tiếp thị Marketing khác như: bán hàng qua mạng ,social media. Direct Marketing có sự khác biệt ở chỗ khách hàng có thể trao đổi, phản ánh trực tiếp với nhà cung cấp hay người bán không thông qua bất kì một giai đoạn trung gian nào.