Eu là một khu vực rộng lớn, đa ngôn ngữ đa văn hóa, đa sắc tộc với nền văn hóa có từ rất lâu đời đã tạo nên một bản sắc văn hóa mà không có ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới.