Hai loại hóa chất dung môi hay được sử dụng trong công nghiệp giặt khô là PERC và HYDROCARBON.