Live stream hay live streaming là hình thức truyền tải video hình ảnh và giọng nói trực tiếp trên internet.