Trong những năm gần đây đã xuất hiện nhiều thiên tai nhân họa, cộng với những hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp đã khiến các thuyết về ngày tận thế có cơ hội được tận đồn. Có nhiều nhà khoa học đã bắt tay nghiên cứu các khả năng tận thế, trong khi những người tin vào tâm linh lại đi tìm lời giải thích trong Kinh thánh hay các dự ngôn.