Về phân loại thì có khá nhiều loại Raid được sử dụng như Raid 0, Raid 1, Raid 3, Raid 4, Raid 5, Raid 10 .Trong bài viết tìm hiểu về Raid ngày hôm nay VietAds xin được giới thiệu bốn loại Raid chính phổ biến và thường được các khách hàng của VietAds sử dụng là Raid 0, Raid 1, Raid 10 và Raid 5.