phần cứng điện thoại chính là thành phần quan trọng nhất của một chiếc điện thoại