Visual studio một phần mềm lập trình không thể thiếu với những ai theo hướng lập trình C# và VB +.