Quảng cáo facebook sẽ có biểu tượng được tài trợ, hiển thị vị trí chính giữa màn hình (News Feed), vị trí bên phải màn hình (Right Hand), trong hộp tin nhắn messenger, trên instagram, trên mạng hiển thị banner

Quảng cáo Facebook lĩnh vực đang là xu hướng thị trường hiện nay. Công ty VietAds chuyên về facebook, sẽ giúp bạn cài đặt quảng cáo facebook tối ưu chi phí thấp, tiếp cận khách hàng một cách nhanh hiệu quả.