Tôi có thắc mắc muốn hỏi VietAds, tên miền có lợi cho việc SEO không?

Nâng cấp Website để SEO tốt hơn?