Đăng ký hoặc ngừng sử dụng dịch vụ SMS Banking ở đâu? Dịch vụ SMS Banking có thể đăng ký hoặc hủy tại các ngân hàng hoặc ngay tại các máy rút tiền tự động ATM.