Do vậy, malware rất đa dạng, có thể là một loại virus, worm, trojan, spyware, adware, keyloger, backdoor, rootkit. chúng có thể lây lan từ máy này sang máy khác dễ dàng từ một chiếc usb hoặc email đã lây nhiễm. Máy tính của bạn đôi khi hoạt động không như mong muốn vì chúng là một cấu trúc phức tạp.