Quảng Cáo Facebook

Gồm Thế vận hội mùa hè và Thế vận hội mùa đông tổ chức xen kẽ nhau hai năm một lần (vào các năm chẵn).Cuộc thi này cũng mang ý nghĩa biểu tượng cho sự đoàn kết,mong ước hòa bình của toàn thế giới.Quảng Cáo Google Adwords