Một thiết bị Vape gồm có phần thân máy (có chứa pin nhằm cung cấp nguồn điện lên đầu đốt , phần hiển thị và phần kết nối với đầu đốt) và đầu đốt (có chứa tinh dầu) và lọ tinh dầu. Có rất nhiều loại máy cũng như loại đầu đốt khác nhau sẽ phù hợp với những mục đích sử dụng khác nhau và sở thích của từng người. Có những người đến với Vape vì khói, có người đến với Vape vì vị hoặc vì nicotine.