Từ khi Yolo xuất hiện thì câu nói này nhanh chóng trở thành một xu hướng của các bạn trẻ. Khẩu hiệu này nhanh chóng được truyền từ người này sang người khác và trở thành động lực cho các bạn trẻ dũng cảm thực hiện đam mê và ước mơ của mình.Quảng Cáo Facebook