Ngoài ra, Python còn được xem như là một ngôn ngữ cấp cao có cấu trúc rõ ràng, khá thuận tiện và dễ dàng cho người mới bắt đầu học lập trình. Python có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau : Unix, MS-DOS ,Windows,Mac OS, Linux,và còn sử dụng trong các lĩnh vực như: phát triển phần mềm,phát triển web