Link building – Xây dựng liên kết là một công việc khó khăn nhất trong SEO, đóng một vai trò quan trọng nhất quyết định sự thành công của một chiến dịch SEO. Công việc xây dựng liên kết luôn được giới SEOer đánh giá là một trong những nghệ thuật đỉnh cao trong SEO.

Liên kết hay còn gọi là Backlink một trong những thứ nguy hiểm nhất khi làm SEO, với rất nhiều chiến lược xây dựng liên kết khác nhau nhưng quy ra cho cùng thì cơ bản vẫn là backlink trỏ về website của mình.