DHA rất quan trọng nhưng lại không thể tự tổng hợp được trong cơ thể mà phải được bổ sung qua đường thực phẩm.