Biến chứng của Quai bị có thể gây ra vô sinh ở nam chính vì thế việc nắm rõ biểu hiện bệnh cũng như khái niệm Quai bị là bệnh gì, thế nào là Quai bị,cũng rất quan trọng nó giúp chúng ta chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời căn bệnh này.