Là một khái niệm được xuất hiện từ những năm 2008 với sản phẩm tiên phong là Ultrabook Macbook Air của Apple thế nên đa phần người dùng không hề biết khái niệm Ultrabook là gì, tiêu chuẩn nào để đánh giá một máy tính xách tay đạt chuẩn Ultrabook. Bài viết này giúp bạn lý giải các khía cạnh câu hỏi nêu trên.