Trong các loại game hiện đang được thinh hành bây giờ thì dame chủ yếu có 2 loại : dame vật lý và dame phép thuật.

Dame có nghĩa phổ biến là sự sát thương. Đây là thuật ngữ chuyên dùng mà giới trẻ Việt đang rất hay sủ dụng trong các loại game hành động cũng như trên Facebook hiện nay.