Việc soát lỗi của rất nhiều các dòng code là việc không hề đơn giản với những người lập trình viên chưa có nhiều kinh nghiệm.