Chính nhờ phần mềm Directx tuyệt vời này mà windown đã thống trị trong lĩnh vực game trên toàn thế giới hiện nay.