Gốm là một sản phẩm do chính con người sáng tạo nên, gốm góp mặt trong đời sống hằng ngày, là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng có giá trị và là thể hiện cho một nền văn hóa nhất định.