Nó được chính thức công bố vào tháng 9 năm 2014 sau một bản demo ngắn tại xây dựng vào năm 2014. Phiên bản đầu tiên của hệ điều hành vào một quá trình thử nghiệm phiên bản beta công cộng trong tháng 10 năm 2014, dẫn đến phát hành của người tiêu dùng trên 29 tháng 7 năm 2015

Sự phát triển của Windows 8 bắt đầu trước bản phát hành tiền nhiệm của nó, Windows 7, vào năm 2009.