Hiên nay, flickr có tới 6 tỷ năm 2011 và số người sử dụng lên tới 87 triệu với số lượng người khủng khiếp sử dụng thì không có gì khó hiểu khi số lượng ảnh của flickr lên tới con số hàng triệu ảnh được up lên hàng ngày.