Ngoài ra, nhờ Adobe Mercury Graphics Engine, nên giờ đây nó có thêm khả năng biên tập video.