Hệ thống quảng cáo Google cho phép phân chia ngân sách quảng cáo tháng của quý khách theo từng ngày. Số click ngày được ước tính tương đối = tổng số click /30 ngày.

Tôi muốn chạy quảng cáo Google Adwords tại nước Mỹ có được không?Quảng Cáo Facebook