Tôi muốn kiểm tra thông tin tài khoản và báo cáo từ Google gửi về?

Hệ thống quảng cáo Google cho phép phân chia ngân sách quảng cáo tháng của quý khách theo từng ngày. Số click ngày được ước tính tương đối = tổng số click /30 ngày.

Tôi muốn chạy quảng cáo Google Adwords tại nước Mỹ có được không?