Trong các loại game hiện đang được thinh hành bây giờ thì dame chủ yếu có 2 loại : dame vật lý và dame phép thuật.Quảng Cáo Facebook