Tiếp viên hàng không là những người đảm trách các công tác phục vụ hành khách trên các chuyến bay thương mại.