Một số bài viết theo chủ đề "tìm hiểu sql" được Việt Ads chọn lọc từ hơn >50.000 bài viết trên web gửi tới quý bạn đọc.


SQL có thể truy vấn Database theo nhiều cách khác nhau, bởi sử dụng các lệnh. SQL người dùng có thể truy cập dữ liệu từ RDBMS. SQL cho phép người dùng miêu tả dữ liệu. SQL cho phép người dùng định nghĩa dữ liệu trong một Database và thao tác nó khi cần thiết.Cho phép người dùng tạo, xóa Database và bảng. Cho phép người dùng tạo view, Procedure, hàm trong một Database. Cho phép người dùng thiết lập quyền truy cập vào bảng, thủ tục và view.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-09-16 23:07:26 | Đăng nhập(97)


Chủ đề "tìm hiểu sql" luôn được bạn đọc quan tâm và tìm kiếm rất nhiều trên web của chúng tôi cũng như trên Google.

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủ


  • VietAds

    "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - FAQPage"

  • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS