SQL Là Gì? Khái Niệm Là Gì?

SQL có thể truy vấn Database theo nhiều cách khác nhau, bởi sử dụng các lệnh. SQL người dùng có thể truy cập dữ liệu từ RDBMS. SQL cho phép người dùng miêu tả dữ liệu. SQL cho phép người dùng định nghĩa dữ liệu trong một Database và thao tác nó khi cần thiết.Cho phép người dùng tạo, xóa Database và bảng. Cho phép người dùng tạo view, Procedure, hàm trong một Database. Cho phép người dùng thiết lập quyền truy cập vào bảng, thủ tục và view.

 • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 849,791 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 03-09-2023 08:06:16
 • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(5 sao 10 đánh giá)

SQL là gì?


SQL là viết tắt của "Structured Query Language"  ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. Nó được thiết kế để quản lý dữ liệu trong một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). SQL  ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, được sử dụng để tạo, xóa trong cơ sở dữ liệu, lấy các hàng và sửa đổi các hàng. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO.
 
SQL Là Gì? Khái Niệm Là Gì?

SQL Là Gì? Khái Niệm Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/sql-la-gi-khai-niem-la-gi.htmlHình 1: SQl là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc


 

Chức năng của Sql là gì?

 • Sql có thể truy vấn Database theo nhiều cách khác nhau, bởi sử dụng các lệnh.
 • Sql người dùng có thể truy cập dữ liệu từ RDBMS.
 • Sql cho phép người dùng miêu tả dữ liệu.
 • Sql cho phép người dùng định nghĩa dữ liệu trong một Database và thao tác nó khi cần thiết.
 • Cho phép người dùng tạo, xóa Database và bảng.
 • Cho phép người dùng tạo view, Procedure, hàm trong một Database.
 • Cho phép người dùng thiết lập quyền truy cập vào bảng, thủ tục và view.SQL Là Gì? Khái Niệm Là Gì?

SQL Là Gì? Khái Niệm Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/sql-la-gi-khai-niem-la-gi.htmlHình 2: Chức năng của SQL là gì
 

Ứng dụng của SQL là gì?


Đối tượng của SQL là các bảng dữ liệu và các bảng này bao gồm nhiều cột và hàng. Cột được gọi là trường và hàng là bản ghi của bảng. Cột với tên gọi và kiểu dữ liệu xác định tạo nên cấu trúc của bảng. Khi bảng được tổ chức có hệ thống cho một mục đích, công việc nào đó ta có một CSDL.

Trong công việc hàng ngày thường gặp rất nhiều loại bảng khác nhau như bảng danh sách nhân viên, danh sách phòng ban, bảng lương, bảng quyết toán. Khi bảng này được lưu thành CSDL thì có thể dùng SQL để phân tích, xử lý thông tin trong đó. Kết quả thực hiện của SQL thường là một bảng mới.

Ví dụ ta yêu cầu SQL lấy ra từ bảng Danh sách nhân viên những nhân viên có nhà ở Hà Nội thì SQL sẽ trả về một bảng mới chỉ chứa các nhân viên có nhà ở Hà Nội. SQL còn được dùng để cập nhật thông tin cho các CSDL đã có. Ví dụ như cần phải xoá tất cả các phiếu xuất kho hai năm trước đây chẳng hạn.

Bạn có thể mở bảng dữ liệu Phiếu xuất kho ra và tìm kiếm rồi xoá từng phiếu một cách thủ công, vừa mất thì giờ vừa có khả năng nhầm lẫn hoặc bỏ sót. Khi đó bạn nên dùng SQL với thời gian thực hiện chỉ tính bằng giây và đảm bảo không có sự nhầm lẫn hay bỏ sót nào cả.

Trong những trường hợp như vậy kết quả câu lệnh SQL không phải là bảng mới mà chính là bảng đã được bổ sung cập nhật dữ liệu theo yêu cầu. SQL luôn luôn thao tác trên các bảng. SQL dùng để phân tích, tổng hợp số liệu từ các bảng đã có sẵn, tạo nên các dạng bảng mới, sửa đổi cấu trúc, dữ liệu của các bảng đã có. Sau khi thực hiện một hay một chuỗi các lệnh SQL là có thể có đủ số liệu để tạo ra báo cáo theo yêu cầu công việc. Vì mục tiêu của các chương trình quản lý CSDL là quản lý dữ liệu được lưu trữ trong các bảng nên SQL được dùng rất thường xuyên trong mọi công việc.
 

SQL Là Gì? Khái Niệm Là Gì?

SQL Là Gì? Khái Niệm Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/sql-la-gi-khai-niem-la-gi.htmlHình 3: Ứng dụng SQL trong thực tế
 
Kết Luận: SQL  ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, được sử dụng để tạo, xóa trong cơ sở dữ liệu, lấy các hàng và sửa đổi các hàng. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO. SQL có thể truy vấn Database theo nhiều cách khác nhau, bởi sử dụng các lệnh. SQL người dùng có thể truy cập dữ liệu từ RDBMS. SQL cho phép người dùng miêu tả dữ liệu. SQL cho phép người dùng định nghĩa dữ liệu trong một Database và thao tác nó khi cần thiết.Cho phép người dùng tạo, xóa Database và bảng. Cho phép người dùng tạo viewProcedure, hàm trong một Database. Cho phép người dùng thiết lập quyền truy cập vào bảng, thủ tục và view.

Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủ
 • VietAds

  "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - Đăng nhập"

 • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "sql là gì"
MySQL là gì? Tầm quan trọng của SQL là gì?

Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập CSDL trên internet. MySQL miễn phí hoàn toàn cho nên bạn có thể tải về MySQL từ trang chủ.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2023-09-08 07:02:10 | FAQPage(889) - No Audio

SQL Là Gì? Khái Niệm Là Gì?

SQL có thể truy vấn Database theo nhiều cách khác nhau, bởi sử dụng các lệnh. SQL người dùng có thể truy cập dữ liệu từ RDBMS. SQL cho phép người dùng miêu tả dữ liệu. SQL cho phép người dùng định nghĩa dữ liệu trong một Database và thao tác nó khi cần thiết.Cho phép người dùng tạo, xóa Database và bảng. Cho phép người dùng tạo view, Procedure, hàm trong một Database. Cho phép người dùng thiết lập quyền truy cập vào bảng, thủ tục và view.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2023-09-03 08:06:16 | Đăng nhập(720) - No Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục